SAP S/4HANA komt eraan: Een zorgvuldige analyse van de te trainen processen is onontbeerlijk.

SAP S/4HANA komt eraan - wat betekent dit voor de gebruikerstraining?

De HANA-databanktechnologie van SAP lijkt al lang een onderwerp voor technische experts. Tuurlijk, de software wordt steeds sneller, en data operaties lopen voor het grootste deel in het geheugen. Dit maakt snellere rapportages voor het management en nieuwe bedrijfsmodellen op basis van "big data" mogelijk. Maar de "normale" eindgebruiker - al die accountants, kopers, verkopers, magazijn- en transportmanagers - en de bijbehorende transacties leken nauwelijks beïnvloed. SAP HANA leek iets van "onder de motorkap", iets dat zonder grote invloed op de dagelijkse gang van zaken zou kunnen worden toegepast.

Nu komt SAP met SAP S/4HANA, met een volledig nieuwe softwareversie voor ERP. Dit is geen update, dit is een nieuw product dat SAP actief op de markt brengt. Dit nieuwe product bevat een aantal innovaties. Niet alleen is er veel veranderd in termen van de technologische basis. Ook de gebruikersinterface is gedeeltelijk opnieuw ontworpen met behulp van de nieuwe SAP Fiori apps. Er zijn ook hybride oplossingen met nieuwe cloudproducten. Voor ons betekent dit een uitdaging: in tegenstelling tot traditionele implementatieprojecten is het veel moeilijker om de opleidingsvereisten voor SAP S/4HANA-projecten in te schatten.

Sommige transacties zijn bijna identiek, andere veranderen volledig. Er zijn interfaces met de bekende GUI-look en die met een webinterface of in een vereenvoudigde app-vorm - in toenemende mate ook als mobiele oplossingen. In tegenstelling tot een "eerste kennismaking" hebben de meeste bedrijven al een groot aantal experts of ervaren gebruikers. Dankzij hun voorkennis zijn velen bereid en in staat om zelf kennis te nemen van de veranderde oplossing; anderen hebben behoefte aan uitgebreide ondersteuning.

De eisen voor de leeroplossing zijn navenant verschillend. In sommige gevallen is eenvoudig informatiemateriaal voldoende, in andere gevallen wordt digitale inhoud aanbevolen voor zelfstudie, intelligente online hulp of zelfs klassieke training. Maar wat voor wie en in welke mate?

Een zorgvuldige analyse is essentieel voor een antwoord. Zorg voor een totaalbeeld van de te trainen processen.

Een zorgvuldige analyse is essentieel voor een antwoord. Zorg voor een totaalbeeld van de te trainen processen. In de meeste bedrijven worden deze vastgelegd in centrale tools of grafische presentaties - sommige kunnen verouderd zijn of op sommige plaatsen te gedetailleerd of te technisch worden gepresenteerd, maar deze processen bieden een goede basis. Laat ons u ook hier helpen. Er zijn externe trainingsdeskundigen die in een paar dagen tijd complete kaarten kunnen ontwikkelen voor het trainingsproces.

Deze proceskaarten zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de opleidingsbehoeften: Betrek uw IT-experts en/of externe consultants erbij. Identificeer de veranderingen voor de individuele processen die van invloed zijn op de gebruiker op zijn of haar werkplek. Identificeer de vereisten voor de specifieke opleidingsbehoefte.

Op basis hiervan ontwikkel je het methodische concept. Ik beveel benaderingen aan die in grote mate steunen op digitale leer- en support oplossingen. Dit is met name geschikt voor eenvoudigere of kleinere trainingsinhouden. Er is geen training nodig om een eenvoudige app of een licht gewijzigde transactie uit te leggen aan gebruikers. Eenvoudige simulaties, goed gestructureerde digitale gebruikersdocumentatie en efficiënte performance support systemen kunnen een groot deel van de trainingsbehoeften opvangen. Concentreer hoogwaardige en kostenintensieve face-to-face-trainingen of mediagebaseerde leerprogramma's op de belangrijke zaken: op het overbrengen van de projectdoelen, op de centrale thema's, op de fundamenteel nieuwe processen. Met zo'n blended learning scenario kunnen de trainingskosten aanzienlijk worden verlaagd. Met name het aantal dagen afwezigheid als gevolg van deelname aan een opleiding wordt tot een minimum beperkt. Dit betekent dat medewerkers minder vaak uit het dagelijkse werk worden gehaald. Bovendien biedt het digitale leren een voordeel dat verder gaat dan het project: ze zijn duurzaam en effectief.

In een laatste stap worden de leeroplossingen toegewezen aan concrete rollen of medewerkersgroepen. Wie leert wat met welke methode? Er wordt een nauwkeurig opleidingsplan opgesteld - uw bedrijfsspecifiek antwoord op de opleidings-eisen bij de implementatie van SAP S/4HANA!