Digitale Adoptie

Digitale adoptie beschrijft de mate waarin werknemers bereid zijn om de digitalisering van processen en het bijbehorende potentieel van nieuwe tools en software te erkennen.