Wat is digitale adoptie?

Om digitale transformatie te laten slagen, moeten bedrijven de acceptatie en actieve steun van alle betrokken werknemers hebben. Het sleutelwoord hier is digitale adoptie. Maar wat is digitale adoptie precies?
14. Februari 2023
3 min

Nieuwe technologieën, software, bedrijfsmodellen... al jaren maken bedrijven in bijna alle sectoren drastische veranderingen door in de kerngebieden van hun bedrijfsactiviteiten. Maar terwijl sommigen van hen worstelen met de digitale transformatie, gaan anderen er gemakkelijk mee om, vooral de zogenaamde digitaliseringskampioenen, die zowel op bedrijfsanalyses als op feedback van hun klanten vertrouwen en zo sneller de juiste beslissingen nemen.

Zij slagen omdat zij iets hebben wat minder succesvolle concurrenten ontberen: een mentaliteit die niet wordt gekenmerkt door onzekerheid en angst, maar door nieuwsgierigheid, openheid en enthousiasme. Eigenlijk zijn de marktleiders niet succesvoller omdat ze betere software hebben. Zij hebben meer succes omdat ze actief digitale adoptie beleven en dezelfde software beter gebruiken.

Digitale adoptie: meer dan digitale acceptatie

Definitie: Digitale adoptie

Digitale adoptie beschrijft de mate waarin werknemers bereid zijn de digitalisering van processen en het daarmee samenhangende potentieel van nieuwe instrumenten en software te erkennen.

Hoewel de schrijver Antoine de Saint-Exupéry geen idee had van de uitdagingen van de 21e eeuw, schreef hij jaren geleden een gedachte op die treffend weergeeft waar het bij digitale adoptie om gaat: "Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mannen op om hout te halen, taken toe te wijzen en het werk te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de onmetelijke, eindeloze zee".

Digitale adoptie streeft precies hetzelfde doel na: een positieve houding tegenover technologische innovaties en veranderingen in werkprocessen. Dit wordt bereikt met behulp van een verandering van perspectief - weg van de problemen die elke grote verandering met zich meebrengt en gericht op het eigenlijke doel van de verandering en de bijbehorende voordelen. Digitale adoptie is dus meer dan wat de Nederlands  vertaling "digitale acceptatie" suggereert.

Digitale adoptie is een veranderingsproces

De term digitale adoptie staat voor een uitgebreid veranderingsproces dat de werknemers in staat stelt hun eigen verantwoordelijkheid te nemen,

  • het potentieel van nieuwe technologieën te onderkennen,
  • nieuwe processen, technologieën en software beheersen en ten volle benutten,
  • De redenen en voordelen begrijpen van het optimaliseren van processen,
  • nieuwe instrumenten en methoden, bijvoorbeeld agile teamwork, niet zien als een verstoring, maar als een noodzakelijke stap voor innovatie en grotere klanttevredenheid.

Digitale adoptie bevordert digitale bedrijfscultuur

Het doel is dus niet alleen een verandering van werkprocessen en gedrag. Het gaat veeleer om een mentaliteitsverandering. Digitale adoptie kan dus worden gezien als een trigger voor het ontstaan van een digitale mentaliteit die het silo-denken overwint en actief vraagt om de invoering van nieuwe toepassingen en innovatieve instrumenten.  

Maar bovenal kan digitale adoptie de aanzet geven tot een verandering van de bedrijfscultuur: Hoe meer mensen in het bedrijf een vergelijkbare digitale mindset hebben met vergelijkbare houdingen en basisposities, hoe groter de invloed op de manier waarop teams samenwerken (sleutelwoord digitale werkplek) en het bedrijf op de markt acteert.

Digitale adoptie draagt de digitale transformatie

Uiteindelijk bepaalt digitale adoptie hoe succesvol een bedrijf is in een gedigitaliseerde omgeving. Hoe hoger de digitale adoptie van werknemers, hoe hoger hun intrinsieke motivatie om de digitale transformatie te ondersteunen en hun acties te zien als een bijdrage aan het concurrentievermogen. En een organisatie zal haar doelstellingen alleen bereiken als alle werknemers zeer gemotiveerd zijn om de transformatie mee vorm te geven.

Newsletter

Schrijf je nu in en mis nooit meer een bijdrage!
Door het invoeren van mijn e-mailadres geef ik toestemming voor de verwerking van mijn gegevens in overeenstemming met de toestemmingsverklaring.

Verwante artikelen