Software voor digitale adoptie

De verzamelnaam Digital Adoption Software omvat verschillende soorten softwareoplossingen waarmee een organisatie zijn werknemers kan ondersteunen bij het direct omgaan met digitale technologieën en processen op het moment van behoefte. Het centrale kenmerk van deze toepassingen is de contextgevoelige ontsluiting van relevante hulp. De belangrijkste vormen van digitale adoptiesoftware zijn het Digitaal Adoptie Platform (DAP) en de Digital Adoption Solution (DAS).
15. Juni 2023
2 min
Britt Bürgy, Product Management bei tts - knowledge matters Britt Bürgy

Uitgebreide software voor digitale adoptie ondersteunt transformatie

Een uitgebreide software voor digitale adoptie is het Digitaal Adoptie Platform (DAP). Het gebruik ervan is van strategisch belang voor organisaties, omdat het DAP zowel organisatiebreed kan worden ingezet bij complexe processen als voor uiteenlopende implementatieprojecten. Daarom wordt het vaak gebruikt door organisaties in het kader van grote transformatieprojecten.  

Een holistisch DAP zoals de tts performance suite biedt werknemers een breed scala aan informatie en ondersteuning direct op de werkplek. Dit omvat niet alleen specifieke applicatiekennis, maar ook applicatieoverstijgende proceskennis. Op deze manier wordt de tijd tussen de introductie van nieuwe toepassingen en processen en de start van productief gebruik aanzienlijk verkort. 

Digitale adoptiesoftware ondersteunt afzonderlijke implementaties

Een digitale adoptiesoftware die geschikt is om de tijdspanne tussen de introductie van een digitale technologie en het productieve gebruik ervan te overbruggen, is de Digital Adoption Solution (DAS). Organisaties die een DAS leveren, doen dat vaak met semi- of volledig geautomatiseerde begeleiding binnen softwareapplicaties. Werknemers profiteren van deze ondersteuning, vooral op de korte termijn. Kennis van de nieuwe technologie wordt echter niet gecreëerd met de zeer onderhoudsintensieve gidsen. 

Software voor digitale adoptie werpt vruchten af voor organisatiedoelen

In alle organisatietakken verwachten organisaties dat het gebruik van software voor digitale adoptie het volgende doet 

  • de verhoging van efficiëntie en productiviteit 
  • de bescherming van IT-investeringen 
  • De tevredenheid van de werknemers verhogen 
  • de helpdesk ondersteunen 
  • de vereenvoudiging van onboarding 

Aangezien er een grote verscheidenheid aan toepassingen op de markt aanwezig is onder de naam digitale adoptiesoftware, loont het de moeite om een nauwkeurige vergelijking te maken . Voordat een organisatie een beslissing neemt, doet het er goed aan om zijn eigen behoeften, doelen en doelstellingen te analyseren die worden nagestreefd met de introductie van digitale adoptiesoftware. Op die manier vindt de organisatie h oplossing die past bij zijn behoeften op de middellange termijn. 

Verwante artikelen