Blended learning-concepten zorgen ervoor dat kennis efficiënt wordt gedeeld

Blended learning-concept zorgt voor efficiënte kennisoverdracht

Dankzij de invoering van virtuele klassikale training door tts, zijn de medewerkers van een toonaangevende Duitse autofabrikant actief betrokken bij de invoering van het nieuwe contentmanagementsysteemen hebben ze sneller vooruitgang geboekt. Kennisoverdracht is nu veel efficiënter dan voorheen. Nu kan de verkooporganisatie, die over de hele wereld verspreid is, de centraal gecreëerde content tijdig en veilig aanpassen aan de lokale marktomstandigheden.

Meer zelforganisatie dankzij Virtual Classrooms

De website is het belangrijkste informatie- en verkoopplatform voor de automotive groep en haar klanten. Wereldwijd zijn er meer dan 100 lokale versies. Een groot deel van de inhoud wordt op het hoofdkantoor gecreëerd. Een groot deel van de inhoud moet echter door de verkoopmaatschappijen worden aangepast voor de lokale markt, omdat de Groep vaak op verschillende momenten in de afzonderlijke landen nieuwe modellen lanceert en niet in elk land alle modellen aanbiedt. Bovendien moet de website voldoen aan wettelijke eisen, zoals de voorschriften inzake gegevensbescherming, die ook van land tot land kunnen verschillen.

Om de internationale verkoopmaatschappijen in staat te stellen zelf alle noodzakelijke aanpassingen te doen, had de autofabrikant een nieuw Content Management System (CMS) geïntroduceerd. Webgebaseerde trainingen voor gebruikers werden gebruikt om basiskennis over te dragen. Meer gedetailleerde informatie en korte instructies werden verstrekt door middel van zogenaamde guides en verklarende video's, die online beschikbaar werden gesteld. Toch bleef het leersucces achter bij de verwachtingen. 

Het werd duidelijk dat de praktische relevantie voor het nieuwe CMS ontbrak omdat de medewerkers leerden op basis van gesimuleerde applicatieomgevingen. Daarnaast zijn de webbased trainingen ontworpen als passieve leervormen. Dit betekende dat gebruikers geen individuele vragen konden stellen en geen feedback kregen over hun persoonlijke leerprestaties. Als gevolg daarvan ontbrak het de leerlingen aan zelfvertrouwen.

Motivatieboost door virtuele klaslokalen

Om het leersucces te verbeteren, heeft het bedrijf de corporate learning specialist tts aan boord gehaald. Op basis van een analyse van de meest voorkomende supportverzoeken heeft tts eerst het bestaande concept en de formats geëvalueerd. De resultaten toonden aan dat de webgebaseerde trainingen en guideswerkten, maar dat ze didactisch moesten worden verbeterd om de gebruikers actief te betrekken. 

tts stelde daarom een combinatie voor van een e-learning aanbod met klassikale training in de vorm van virtuele traininegn. Dit heeft als voordeel dat de deelnemers direct met de trainer of met elkaar kunnen communiceren en vragen kunnen stellen, net als in een echt klaslokaal. In nauwe samenwerking met de klant heeft tts de leerinhouden voor de virtuele trainingafgeleid uit support vragen die een duidelijke indicatie gaven van de grootste hiaten in de kennis.

Individuele ondersteuning zorgt voor snel leersucces

De trainingen worden gegeven door een expert uit de automotive groep en een ervaren tts-trainer die de virtuele klassikale training methodisch begeleidt en indien nodig kan ingrijpen om ondersteuning te bieden of zelf sessies te leiden. Voor de sessies wordt de online tool GoToWebinar gebruikt. Hier kunnen de deelnemers ook spreken tijdens de sessie, terwijl de trainer casestudies laat zien, oefeningen geeft en hulp en directe feedback geeft over de bijdragen van de lerenden. Om de leerstof op te volgen en te verdiepen, krijgen de deelnemers begeleidende oefeningen.

Virtuele klassikale training is vrijwillig voor medewerkers. Dit, maar vooral de nieuwe interactieve mogelijkheden, zorgen voor een snelle leervoortgang. Deelnemers worden actief betrokken, zijn gemotiveerder en volgen de trainingen met meer aandacht dan onder het vorige concept. En omdat de trainingen in de Virtual Classroom beperkt zijn tot tien deelnemers, kunnen de trainers elke deelnemer persoonlijk ondersteunen en individueel stimuleren.

Groen licht voor verdere virtuele klaslokalen

Het blended learning-concept van tts overtuigde het bedrijf over de hele linie. Alle medewerkers die al aan een training hebben deelgenomen, accepteren de nieuwe leervorm met enthousiasme. Nu de trainingen over de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het nieuwe CMS voor de website hebben plaatsgevonden, werken tts en de automotive groep aan nieuwe virtueleklassikaletrainingen. 

Tegelijkertijd worden verdere guides voorbereid waarmee de medewerkers zich kunnen voorbereiden en hun kennis kunnen verdiepen. Het doel van het concept is om medewerkers te stimuleren om zelfstandig te leren - een proces waarin tts de klant actief blijft ondersteunen.