Digitale behendigheid

Digital Dexterity betekent "digitale behendigheid’’ en beschrijft het vermogen en de ambitie van een organisatie om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden met behulp van digitale technologieën. De term verwijst naar de som van individuele vaardigheden en die van de gehele organisatie. Dit omvat de competenties, denk- en werkwijzen van de werknemers en een digitale bedrijfscultuur.
05. Juli 2023
2 min
Britt Bürgy, Product Management bei tts - knowledge matters Britt Bürgy

Organisaties met een hoge mate van digitale behendigheid hebben een sterk inzicht in gegevens en gebruiken nieuwe technologieën om problemen creatief op te lossen. Andere kenmerken van deze organisaties zijn een flexibele rolopvatting, samenwerkingsverbanden en de bereidheid om nieuwe dingen te leren en risico's te nemen. 

Digitale behendigheid is een concurrentievoordeel

Hoe groter de digitale flexibiliteit van een organisatie, hoe sneller het kan reageren op nieuwe ontwikkelingen uit de markt, innovatieve oplossingen kan vinden en nieuwe bedrijfsmodellen kan ontwikkelen. Naarmate de digitale transformatie in het bedrijfsleven en de maatschappij ontwikkeld, wordt digitale behendigheid steeds meer een belangrijke concurrentiefactor. 

Digitale behendigheid in de organisatie opbouwen

Het opbouwen van digitale behendigheid vereist een strategische aanpak: 

Om een hoog niveau van digitale behendigheid te bereiken, moet een organisatie specifiek Digitale Adoptie promoten bij zijn werknemers door hen de nodige technische knowhow bij te brengen en hen te ondersteunen in het veilige gebruik van digitale tools en technologieën. Hiertoe kunnen Digitale Adoptie Platformen zoals de tts performance suite een belangrijke bijdrage leveren in de hele organisatie. Het verwerven van sociale vaardigheden is ook essentieel voor een hoog niveau van digitale vaardigheden, aangezien dit de enige manier is om een soepele samenwerking in een digitale omgeving te bewerkstelligen.  

Maar het is net zo belangrijk om naar de hele organisatie te kijken. Het is aan elke individueel organisatie om te zorgen voor flexibele werkomgeving en om de digitale technologieën aan te bieden die nodig zijn om de efficiëntie en effectiviteit van de werknemers te verhogen. Tegelijkertijd is het belangrijk om een bedrijfscultuur te creëren die probleemoplossend vermogen en initiatief beloont, zodat een sterke digitale behendigheid zich kan ontwikkelen.  

Het management moet het goede voorbeeld geven en de ambitie ontwikkelen om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën, samenwerkingsmethoden en besluitvorming op basis van gegevens. 

Digitale behendigheid betekent verandering

Digitale behendigheid is een belangrijke factor om op middellange termijn succesvol te kunnen opereren in de digitale wereld. Naast de digitale en culturele vereisten van de organisatie, hereist een hoog niveau van digitale flexibiliteit vooral een personeelsbestand dat in staat en bereid is om nieuwe digitale technologieën, processen en tools in hun dagelijkse werk te integreren en efficiënt toe te passen. Dit is de reden waarom organisaties die de strategische relevantie van digitale slagvaardigheid hebben onderkend, al organisatiebrede transformatieprojecten starten en beginnen met het systematisch opbouwen van digitale adoptie. 

Verwante artikelen