Digitale Frictie

Digitale Frictie is de term die wordt gebruikt om de frictie te beschrijven die optreedt wanneer werknemers moeite hebben met een nieuwe of onbekende digitale technologie, of wanneer digitale technologieën niet naadloos samenwerken. De term werd voor het eerst gebruikt in het begin van de jaren 2000.
01. Maart 2023
2 min
Britt Bürgy, Product Management bei tts - knowledge matters Britt Bürgy

Digitale frictie maakt nu deel uit van het dagelijks werk

Het fenomeen van digitale frictie is de afgelopen jaren steeds vaker voorgekomen nu bedrijven steeds meer digitale technologieën gebruiken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer 35 procent van alle gebruikers nu meerdere keren per week last heeft van frictie  

Veel voorkomende oorzaken van digitale frictie zijn niet-intuïtieve gebruikersinterfaces, inconsistente processen, incompatibele platforms en systemen, en een gebrek aan begeleiding bij de correcte bediening van nieuwe software of hardware. 

Digitale frictie heeft een enorme impact

De gevolgen van digitale frictie zijn velerlei. Aangezien werknemers worden onderbroken tijdens productief gebruik, is er een meetbaar verlies aan efficiëntie en een negatieve gebruikerservaring, die op haar beurt frustratie bij de gebruikers veroorzaakt.  

In het ergste geval kan digitale frictie ertoe leiden dat werknemers weigeren bepaalde technologieën te gebruiken en alternatieve oplossingen eisen of workarounds zoeken. Dit laatste blijft vaak onopgemerkt, maar heeft ernstige gevolgen, omdat als de software niet wordt gebruikt zoals bedoeld, de gehoopte voordelen uitblijven. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin maatregelen te nemen om digitale frictie tot een minimum te beperken. 

Digitale frictie kan worden verminderd

Digitale frictie kan worden verminderd door de complexiteit van processen te minimaliseren en te zorgen voor consistente workflows. En ook door de bruikbaarheid van digitale technologieën te verbeteren en de drempels voor het gebruik ervan zoveel mogelijk te verlagen.  

In dit verband is de stijging van de gebruikersadoptie relevant. Het is de indicator voor de houding van de werknemers ten opzichte van de nieuwe technologieën en de mate waarin zij de nieuwe toepassingen in het dagelijks leven gebruiken. Om de gebruikersadoptie duurzaam te verhogen en tegelijkertijd de digitale frictie effectief te minimaliseren, is systematische competentieontwikkeling belangrijk, naast regelmatige communicatie en voorlichting. Alomvattende leerconcepten met ondersteuning direct op de digitale werkplek zijn hier het meest geschikt door middel van een Digital Adoption Platform zoals tts performance suite.

Verwante artikelen