VOPA+ - een utopie van effectief beheer?

VOPA+ - een utopie van effectief beheer?

In het licht van de voortdurend veranderende VUCA-omgeving ontwikkelde Dr. Willms Buhse het VOPA+ model, dat netwerken, openheid, participatie, wendbaarheid en vertrouwen bevordert als basis van een moderne managementcultuur. Hoe kan dit in de praktijk werken?

Onvoorziene problemen, doelstellingen die plotseling veranderen, en strategieën die van de ene op de andere dag verouderd zijn - zowel medewerkers als hun managers moeten zich aanpassen aan de voortdurend veranderende VUCA-omgeving van vandaag. Wat voorheen als effectief en efficiënt management werd beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs veel nut in tijden van verandering. Het is dan ook tijd voor bedrijfsleiders om hun eigen rol te heroverwegen en hun managementstijlen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. 

In dit verband wordt in stukken over leiderschap steeds vaker verwezen naar het VOPA+ model, dat de Duitse ondernemer Dr. Willms Buhse in 2014 heeft ontwikkeld. In plaats van zich te richten op het expliciet afbreken van gevestigde structuren of het vakkundig verbergen van het eigen gebrek aan planning, is dit model gericht op beter leiderschap op basis van een moderne mindset.

VOPA+ Model by Dr. Willms Buhse: Networking, Openness, Participation, Agility + Trust

In vijf woorden beschrijft Buhse de waarden die hij bijzonder belangrijk vindt. VOPA+ staat voor 

Netwerken ("Vernetzung" in het Duits)

Netwerken moeten op alle niveaus plaatsvinden, zowel intern als extern, om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen en de weg te effenen voor leerervaringen. Naast de beproefde methoden kunnen hiervoor nieuwe kanalen worden gebruikt, zoals sociale mediaplatforms en virtuele gemeenschappen. 

Openheid

Een bedrijfscultuur die wordt gevormd door openheid en transparantie creëert een kader waarin informatie systematisch en met succes kan worden gedeeld en waarin de bereidheid van de medewerkers om te experimenteren kan groeien. 

Participatie

De integratie van medewerkers in besluitvormingsprocessen kan bedrijven toegang geven tot waardevolle kennis. Of dit nu leidt tot innovatieve ideeën of "slechts" het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers versterkt, uiteindelijk is iedereen erbij gebaat. 

Agility

Autonome  manieren van werken en een kleinschalige aanpak zijn ideaal om ervoor te zorgen dat er lessen kunnen worden getrokken uit fouten en dat organisaties op elk moment hun strategie kunnen veranderen. Agile manieren van werken omvatten ook managers die pleiten voor een positieve foutencultuur binnen het bedrijf. 

De + staat voor vertrouwen

Vertrouw, zowel in jezelf als in collega's, vormt de basis van de hierboven beschreven transformatie, want alleen als managers leren loslaten kan VOPA+ in de praktijk een succes worden. 

Een dergelijke metamorfose vindt weliswaar niet van de ene op de andere dag plaats, want het kost tijd om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Agile managementmethoden en peer learning technieken zoals "Working out load" helpen een VOPA+ cultuur te ontwikkelen. Hoewel het misschien wat idealistisch klinkt om mee te beginnen, is het de moeite waard om de weg naar een leiderschapscultuur op basis van vertrouwen in te slaan. Immers, geheel in lijn met het VOPA+ model gaat het hier niet om het bereiken van één groot doel, maar om het maken van veel kleine stapjes die ons stap voor stap in de juiste richting brengen.