Actief vorm geven aan de paradigmaverschuiving in bedrijfsleren

Actief vorm geven aan de radicale verandering in bedrijfsleren

Voorbij zijn de dagen dat bijscholing en personeelsontwikkeling standaard in fysieke ruimten plaatsvonden. Corporate learning maakt een revolutie door! Waar gaat de reis heen? We werpen een blik op de leertrends van morgen, inclusief de resultaten van de Fosway 9-Grid™ for Digital Learning van dit jaar.

2020 zal ook de geschiedenis ingaan als een jaar van ingrijpende veranderingen en omwentelingen op het gebied van corporate learning. Aanbieders van opleidingen werden bijna van de ene dag op de andere gedwongen over te stappen naar de virtuele wereld. Werknemers kwamen in een online-omgeving terecht. En managers werden geconfronteerd met de acute taak om hun teams effectief op te leiden, zelfs in het thuiskantoor.

De wereldwijde pandemie heeft een trend versneld die al was begonnen: bedrijven experimenteren al jaren met multimedia en virtuele benaderingen om hun werknemers een meer flexibele en in hoge mate gepersonaliseerde leerervaring te bieden. Meer dan 82 procent van de bedrijven hebben hun investeringen op dit gebied het afgelopen jaar opgevoerd. Uit onderzoek van IBM is zelfs gebleken dat cursisten vijf keer meer kennis opnemen in online omgevingen met multimedia-inhoud dan in traditionele face-to-face cursussen. Vandaag de dag is digitaal leren zonder twijfel de beste manier om werknemers te kwalificeren voor nieuwe taken.

Strategische ommekeer in bedrijfsleren

COVID-19 heeft het onderwerp opleiding en personeelsontwikkeling naar de directiekamer gebracht. Traditionele veronderstellingen over hoe een opleiding eruit moet zien, werden plotseling op de proef gesteld. Voor het eerst werd digitaal leren gezien als een bedrijfskritisch gebied, aangezien besluitvormers erkenden dat het van fundamenteel belang is voor de veerkracht van hun bedrijven. Bedrijven moeten immers wendbaar zijn om zich zo snel mogelijk te kunnen aanpassen aan een steeds instabielere, turbulentere en sneller evoluerende bedrijfswereld. Ons tijdperk wordt gekenmerkt door automatisering, robotisering, kunstmatige intelligentie (AI) en tekorten aan vaardigheden. In deze omgeving zijn de enige bedrijven die succesvol blijven, die welke zich inzetten voor voortdurende bijscholing en een veelzijdig personeelsbestand.

En zo heeft e-learning in al zijn facetten en op bijna elk niveau een nieuw gewicht gekregen. Het is niet alleen van strategisch belang om klaar te zijn voor de toekomst, het wordt ook steeds meer een kernonderdeel van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Het verband tussen digitaal leren en bedrijfscontinuïteit is nog nooit zo duidelijk geweest, omdat werknemers digitale vaardigheden nodig hebben om het bedrijf draaiende te houden, zelfs als ze op afstand werken.

Grootschalig leerexperiment

Voor de leidinggevenden ging vorig jaar lang niet alles van een leien dakje.De wereldwijde verschuiving naar werken op afstand was in wezen een groots socio-technologisch experiment: bedrijven werden geconfronteerd met de ongekende taak hun opleiding in razend tempo te digitaliseren. In sommige gevallen werden de zwakke punten en beperkingen van bepaalde e-learningtechnologieën genadeloos aan de kaak gesteld. Sommige benaderingen bleken onvolwassen. Anderen stelden te veel vertrouwen in één enkel en op den duur eentonig formaat. Dit leidde tot "digitale vermoeidheid", d.w.z. afnemende leerprestaties als gevolg van cognitieve oververzadiging.

Deze harde lessen leidden tot een steile leercurve: inmiddels hebben de bedrijven stabiele bast practices ontwikkeld. Een groeiend aantal besluitvormers erkent de behoefte aan benaderingen die synchrone en asynchrone leervormen combineren. Zij zijn afgestapt van e-learning in eigen tempo en hebben benaderingen ontwikkeld om samen te leren in samenwerkingsomgevingen. Niet in de laatste plaats om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten.

Bovendien bevestigde het leerexperiment wat velen al lang vermoedden: Microlearning, waarbij de inhoud wordt gebundeld in kleine, samenhangende en opwindende hapjes, blijkt effectiever te zijn dan het traditionele bulkleren. Bovendien is gepersonaliseerde inhoud die rechtstreeks is ingebed in workflows en verband houdt met de taak die wordt uitgevoerd, veel beter te onthouden dan de gortdroge, door leraren geleide lessen van vroeger.

De individuele leerervaring telt

Bedrijven verwachten vandaag veel meer geavanceerde leeroplossingen dan voor de crisis. Hieruit blijkt: zij hebben het verband tussen opleiding, personeelsontwikkeling, werknemersbetrokkenheid en bedrijfsprestaties ingezien. Tegelijkertijd zijn ook de verwachtingen van de eindgebruiker exponentieel gestegen. De lerenden van vandaag verwachten dat het leeraanbod aan hun leven wordt aangepast en dat zij er 24 uur per dag en overal toegang toe hebben. Zij willen ook gedifferentieerde leermogelijkheden op basis van hun individuele leerstijlen en -voorkeuren.

Als we naar de huidige dynamiek kijken, zien we bij tts meer dan ooit de noodzaak om kennisbeheer en leermogelijkheden op elkaar af te stemmen. Dit maakt namelijk benaderingen mogelijk die sociaal leren, door gebruikers gegenereerde inhoud en gecureerde inhoud bundelen om kennis doeltreffender in de praktijk te brengen. Bovendien moeten bedrijven afstappen van de klassieke instructiebenadering en overgaan op vormen die gericht zijn op de ervaring van het individu. Dit wordt mogelijk gemaakt door nieuwe formats zoals peer-to-peer en just-in-time learning journeys op basis van AI, chatbots, augmented reality en gamification.

Ingebed leren

Bovendien is het nu noodzakelijk leerinhoud te koppelen aan echte bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld van verkoop en HR, en oplossingen voor gebruikersadoptie te leveren die in bijna elke systeemomgeving kunnen worden ingebed. Dit zorgt voor gecureerde, gecontextualiseerde en gepersonaliseerde content die het prestatiepotentieel van werknemers ontsluit en zo aanzienlijke efficiëntiewinst oplevert.

Het concurrentievoordeel van een onderneming vloeit voort uit de specifieke mix van systemen en processen. Als zij gebruik maakt van haar individuele kennis, die haar uniek maakt, kan zij nog beter presteren.

Daarom zijn we des te meer verheugd dat we zijn uitgeroepen tot Core Leader in de Fosway9-Grid™forDigital Learning 2021, een unieke en objectieve analyse van de Europese HR- en leertechnologiemarkt die bedrijven en professionals in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen over hun behoeften aan oplossingen.

Wij zien onze nominatie als Core Leader niet in de laatste plaats als een erkenning van het feit dat onze tts performance suite het hele leercontinuüm bestrijkt, dat wil zeggen de zogenaamde 5 Moments of Need, en naadloos kan worden geïntegreerd in de leer eco systeem van elk bedrijf. In de studie van Fosway wordt terecht benadrukt dat digitaal leren in de bedrijfsomgeving alleen werkt als een holistische combinatie van concepten en technologieën. En dat is het doel dat we voor ogen hebben als we de revolutie van de leerervaring aanjagen.