Design a workshop using Lego® Serious Play®

Creëer een workshop met Lego® Serious Play

Als u een workshop met Lego® Serious Play® wilt maken, kunt u gebruik maken van een professionele starter set of de legobox uit uw kindertijd van zolder halen. Maar belangrijker dan de vraag welke gekleurde stenen te kiezen is de gestructureerde aanpak. Alleen als de centrale basisregels in acht worden genomen, kan de speelse methode worden omgezet in een winstgevende methode.

Lego Serious Play (LSP) is bijzonder geschikt voor het ontwikkelen van antwoorden op complexe vragen binnen een team. Hoe ziet uw leerwereld van de toekomst eruit? Hoe willen we in drie jaar tijd leren binnen onze organisatie? Wie deze of andere strategische onderwerpen op de traditionele manier bespreekt, loopt het risico dat niet alle medewerkers hun ideeën uiten. Dat is niet zo bij LSP: Het bescheiden werk met de kleurrijke steentjes zorgt ervoor dat elk teamlid zijn of haar gedachten kan bijdragen en uiteindelijk ontstaat er een totaalbeeld, een gemeenschappelijke visie die door iedereen wordt ondersteund.

Basisregels van Lego Serious Play

Om te komen tot een gelijke uitwisseling van ideeën met de LSP en om de grenzen van de conventionele discussiemethoden te overwinnen, moeten alle deelnemers het aan het begin van de workshop eens worden over de volgende regels (zie Blair/Rillo: Serious Work):

  • Je bouwt zoals je wilt!
  • Denk met je handen. Vertrouw op je handen.
  • Weet je niet wat je moet doen? Bouw iets!
  • Het is jouw model.
  • Alleen U beslist over de betekenis en de geschiedenis ervan.
  • Er is geen goed of fout, beter of slechter.
  • Uw model is uw antwoord op de vraag.
  • Iedereen bouwt, iedereen deelt.

Welk materiaal gebruiken we?

Als materiaal biedt Lego koffers aan met speciale bouwstenen die speciaal voor workshops zijn samengesteld en waar veel LSP-moderatoren op zweren. Als alternatief kunnen de workshops ook worden gehouden met de Legoblokjes uit de kindertijd.

We hebben de ervaring dat er zelfs zonder uitgebreide voorsortering zeer goede resultaten worden bereikt. Door de stapeling van stenen in het midden van de tafel ontstaat een kleurrijke mengelmoes, die de experimenteerdrang van de deelnemers extra stimuleert.

Daarom voeren we onze workshops uit met een mix van LSP-starter sets en collecties van reguliere bouwstenen die op eBay worden aangeschaft. Het is belangrijk: er moeten voldoende platen, mannetjes en "connectoren" zijn - in de dozen van de zolder is daar vaak een tekort aan.

Lego Serious Play (LSP) is een beheerst proces dat de voordelen van spelen en modelleren met Lego stenen combineert met de zorgen van de zakenwereld. LSP is ontworpen om nieuwe ideeën aan te moedigen, de communicatie te verbeteren en het oplossen van problemen te versnellen. (Bron: Wikipedia)

Niveau 1: Individuele modellen

Nadat de groep de vraag heeft geformuleerd die zij in de workshop wil behandelen (in ons voorbeeld luidt het: Hoe willen we in drie jaar tijd leren binnen onze organisatie? ), vertrouwen we erop dat we elk individu op een geconcentreerde manier aan zijn of haar eigen model laten werken. Dit zorgt ervoor dat elk idee uiteindelijk in overweging wordt genomen en dat alle suggesties even valide zijn. Geen enkele werknemer kan zich opdringen, hiërarchieën worden losgelaten.

Een "Lego Serious Play Facilitator" begeleidt de groep de hele dag door, legt de basisregels uit, stelt de taken vast en zorgt ervoor dat de gegeven tijd wordt aangehouden. Na de eerste fase presenteert iedereen in de groep zijn of haar model. Hij legt de betekenis van zijn visualisatie uit en is beschikbaar voor vragen. Geheel in de geest van respectvolle interactie met elkaar mag er geen kritiek worden geuit door de anderen, zodat iedereen zijn of haar ideeën vrij kan presenteren.

Om ervoor te zorgen dat de kernverklaringen van elk voorstel worden onthouden, is het de moeite waard om ze met post-its aan de respectievelijke modellen te bevestigen. Daarna reflecteert en bespreekt de hele groep de ontwerpen. Wat zijn de overeenkomsten? Welke nieuwe ideeën kwamen naar voren tijdens het delen? Waarop moet de groep voortbouwen? Wat is de kern van de verschillende ideeën?

Stap 2: Gemeenschappelijk model

Uiteindelijk - ook in onze Learning Strategy & Design workshops - moeten niet alleen individuele ideeën zichtbaar worden gemaakt, maar moeten ook doelgerichte ontwerpen worden uitgewerkt waaraan elk individu heeft deelgenomen. Daarom wordt onze aanpak nu gevolgd door de tweede fase van de workshop.

De groep begint de afzonderlijke modellen te combineren tot een gemeenschappelijk groepsmodel. Aangezien de creatie van het beoogde model niet triviaal is, dient een facilitator dit proces zorgvuldig te observeren, te ondersteunen en, indien nodig, te reflecteren. Is het model een zuivere compilatie van de individuele posities? Vertegenwoordigt het alleen de kleinste gemene deler? Of blijft het alle posities in overweging nemen?

In deze fase ontstaan vaak zeer spannende discussies, die het overschrijden van het gegeven tijdsbestek kunnen rechtvaardigen. Innovatieve ideeën kunnen namelijk voortkomen uit de relatie tussen de afzonderlijke modellen en de intensieve uitwisseling van ideeën die daarmee gepaard gaat. Om ervoor te zorgen dat deze ideeën uiteindelijk zichtbaar blijven, raden wij aan om ook in deze fase met post-its te werken.

Stap 3: Documentatie van het doelbeeld en volgende stappen

Tot slot vragen we de groep om hun beoogde model uit te leggen in een video. In deze video presenteren de deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke storytelling, de gezamenlijk ontwikkelde visie: Zo stellen we ons onze leerwereld van de toekomst voor.

Het proces is echter nog niet klaar met de creatie en documentatie van het doelbeeld: In de dagen daarna analyseren we het gemeenschappelijke doelbeeld meer in detail en brengen het in een heldere canvas voorstelling, in ons voorbeeld zou dit het Learning Strategy Canvas zijn. Hier beschrijven we hoe we de personeelsontwikkeling, Learning & Development of de Academy binnen de organisatie willen positioneren om ons doelbeeld zo goed mogelijk te bereiken.

Lego Serious Play (LSP) is een beheerst proces dat de voordelen van spelen en modelleren met Lego stenen combineert met de zorgen van de zakenwereld. LSP is ontworpen om nieuwe ideeën aan te moedigen, de communicatie te verbeteren en het oplossen van problemen te versnellen. (Bron: Wikipedia)

Lego Serious Play heeft een na effect

Net zo gevarieerd als de Legoblokjes zijn de resultaten die in het kader van Lego Serious Play worden ontwikkeld. Een groot voordeel van visualiseren met LSP is dat potentieel dat binnen de organisatie niet wordt benut - bijvoorbeeld omdat bepaalde relaties of informatiekanalen niet worden gebruikt - zichtbaar wordt. Dit geldt met name wanneer in een aanvullende stap bewust rekening wordt gehouden met relaties en belanghebbenden.

Bovendien blijft de gemeenschappelijke visie verankerd in het geheugen van de deelnemers. En zo gebeurt het vaak dat het LSP-model ook wordt gebruikt in het verdere verloop van de Learning Strategy & Design workshop, wanneer we al op heel andere niveaus werken.Om meer te lezen

Blair/Rillo: Serious Work: How to Facilitate Meetings & Workshops Using the Lego Serious Play method 

LSP-community met veel nuttige documenten en sjablonen (inclusief LSP-open-sourcedocumentatie)