Digitale opleiding voor professionele zorg

Samen met ePA-CC GmbH heeft tts een web-based training (WBT) ontwikkeld die verpleegkundigen een praktische introductie geeft tot epaAC, een software waarmee verpleegkundige gegevens gedocumenteerd kunnen worden.
09. Februari 2023
5 min

Betere en veiligere beoordeling van de gezondheidstoestand

Het doel van professionele zorg is om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Om dit te bereiken moeten zorgverleners de gezondheidstoestand van zorgbehoevenden betrouwbaar kunnen beoordelen. Dit is alleen mogelijk met behulp van goed onderbouwde gegevens waaruit specifiek risicoprofielen, medische dossiers en aanbevelingen voor maatregelen kunnen worden afgeleid. Het door ePA-CC ontwikkelde epa-systeem doet precies dat. Hoe sneller het verplegend personeel ermee leert werken, hoe sneller iedereen ervan profiteert. Daarom wilde ePA-CC een e-learningprogramma opzetten waarmee verpleegkundigen snel de voordelen van epa op het gebied van documentatie en digitalisering kunnen inzien en leren hoe zij de hulpmiddelen corrent kunnen toepassen.

Aantrekkelijke introductie van het product 

ePA-CC was opzoek naar een partner met WBT expertise (WBT = web-based training), die tegelijkertijd de vereisten van de zorgsector kende en kon omgaan met complexiteit. In de loop van het onderzoek stuitte het bedrijf op tts en ontwikkelde het in nauwe samenwerking met deze partner een WBT voor de epaAC-methode. Deze complexe taak omvatte de implementatie van de leerinhoud in de vorm van een storyboard-aanpak, het ontwerpen van toepassingsgerichte scenario's met behulp van illustratoren, het integreren van de scenario's in het concept en het nasynchroniseren van de gehele cursus met behulp van professionele sprekers. Dankzij de op scenario's gebaseerde leerbenadering kunnen de gebruikers nu nieuwe kennis verwerven in de directe context van het werk - een aanzienlijke verbetering van de kennisoverdracht. Daarnaast ontwikkelde tts een invoerscherm voor de WBT waarin de beoordelingsaanpak in het algemeen wordt toegelicht.  

De eerste versie (epaAC, versie 2.2) werd medio 2019 gelanceerd, een geactualiseerde en uitgebreide versie (epaAC, versie 2.3) volgde een jaar later. 

Iris Nußbaum, hoofd Klantbeheer & Onderwijs, ePA-CC GmbH

Samen met tts hebben we een geweldige e-learning ontwikkeld om een nieuwe weg in te slaan in de opleiding van verpleegkundigen. Het is een goed alternatief voor en aanvulling op interne opleidingen.

Iris Nußbaum, hoofd Klantbeheer & Onderwijs, ePA-CC GmbH

Zorg naar een hoger niveau 

Met het epa-systeem (efficiënte zorganalyse) brengt ePA-CC de zorg naar een hoger niveau.  Met behulp van deze methode kan verplegend personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen de toestand van patiënten snel beoordelen, duidelijk documenteren en gericht passende maatregelen nemen. Inmiddels werken meer dan 210.000 mensen in de DACH-regio met het systeem in ongeveer 800 inrichtingen. Om de gebruikers snel vertrouwd te maken met de methode moest een e-learning systeem worden ontwikkeld.  

Aantrekkelijke training met een blijvend effect 

Het WBT epaAC, gezamenlijk ontworpen en ontwikkeld door tts en ePA-CC, vervult deze taak uitstekend. Het is gebaseerd op een speciaal didactisch en grafisch concept dat verpleegkundigen op een eenvoudige en duidelijke manier vertrouwd maakt met de epa-methode en het gebruik van het epaAC, met name op het gebied van de intramurale zorg. 

Complexiteit beheerst met vakmanschap

De kunst was de complexe inhoud didactisch nauwkeurig voor te bereiden, d.w.z. alle essentiële inhoud op te nemen zonder de WBT te overbelasten. Vooral bij de illustraties deed elk detail ertoe, zelfs de gezichtsuitdrukkingen van de patiënten en de vormgeving van het verplegend personeel. Dankzij de jarenlange ervaring met didactiek en de ontwikkeling van WBT kan tts zelfs aan dergelijke complexe eisen voldoen en de taak met het juiste gevoel voor proportie benaderen. Het wederzijdse vertrouwen van de samenwerkingsteams bleek een belangrijke factor, het brede dienstenpakket en de constante beschikbaarheid vormden  zich in de loop van het project als verdere ingrediënten voor succes en maakten een nauwe coördinatie en dus een vlotte samenwerking mogelijk.  

Een uitstekend product

De waarde van slim ontworpen web-based training staat buiten kijf, zoals niet in de laatste plaats blijkt uit de gestaag groeiende gebruikersaantallen van de door tts ontwikkelde leeroplossing. ePA-CC is overtuigd van de gezamenlijk ontwikkelde WBT en wil de versies achtereenvolgens uitbreiden. De synergieën liggen voor de hand, want de WBT is zowel geschikt voor een initiële opleiding als voor het opfrissen van kennis. Ook de Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI) heeft de voordelen van het product erkend en de voor ePA-CC ontwikkelde WBT bekroond met de prestigieuze "Comenius EduMedia Award for Digital Educational Media". 

In de tussentijd worden ook voor andere producten van ePA-CC GmbH webgebaseerde trainingen gepland om een breed scala aan opleidingen te kunnen aanbieden. 

Wat ePA-CC heeft bereikt met de WBT

  • Introductie van meer dan 210.000 mensen in ongeveer 800 instellingen tot het epaAC-product  
  • Gestaag toenemende gebruikersaantallen 
  • Voortdurende ontwikkeling van de versies van de WBT 
  • Bekroond met de prestigieuze "Comenius-EduMedia-Award voor digitale educatieve media". 
  • Ontwikkeling van WBT's voor verdere ePA-methoden 

Over ePA-CC GmbH

ePA-CC GmbH heeft de ePA-methode ontwikkeld en werkt consequent aan de verdere ontwikkeling ervan voor alle zorggebieden in de gezondheidszorg. Bovendien kwalificeert het bedrijf de gebruikers voor de juiste toepassing van de methode en de zinvolle integratie in het zorgproces. 

Newsletter

Jetzt anmelden und keinen Beitrag mehr verpassen!
Mit Eingabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung einverstanden.

Gerelateerde artikelen