Mobiel leren: zeven mythes die je maar beter kunt vergeten

Eerst een hype, toen een trend en vandaag een vanzelfsprekendheid: mobiel leren wordt door veel beleidsmakers nog steeds beschouwd als de heilige graal van tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Tegelijkertijd zijn er echter veel mythes rond het onderwerp - waaronder het wereldvreemde idee dat leren via de smartphone net zo leuk is als binge-watching van Netflix-series. In dit commentaar ontkrachten we de zeven meest voorkomende illusies rond mobiel leren en laten we zien wat er echt toe doet.
21. April 2022
8 min

Mythe 1: verdeel grote leerblokken in kleine porties - meer is er niet nodig

Het klinkt als een goed recept en lijkt zo simpel: neem grotere leereenheden, verdeel ze in hapklare brokken - bingo! U hebt veel kleine "leersnacks" voor tussendoor, die perfect zijn ingebed in het dagelijkse leven van de werknemers en een geweldige gebruikerservaring bieden - gewoon omdat ze overal mobiel kunnen worden gebruikt. Een gratis kers op de taart, zo te zeggen.

Het enige dat klopt aan deze veronderstelling is dat korte leereenheden over het algemeen beter geschikt zijn voor mobiel leren dan grote blokken, vanwege de kleine schermen van smartphones. Dit alleen heeft echter niet noodzakelijk een positieve invloed op de gebruikerservaring. The Lord of the Rings" wordt er immers niet beter op als je de epische film opdeelt in brokjes van vijf minuten - noch voor de "normale" kijker, noch voor de die-hard arthouse fans.

Een goede gebruikerservaring is het resultaat van een optimale interactie tussen medium en inhoud. Microlearning-formats zijn perfect geschikt voor de smartphone - maar alleen als ze ook relevant zijn voor het dagelijkse werk van de lerenden. Ga daarom na of uw leerinhoud qua inhoud en didactische aanpak geschikt is voor chunking. En in geval van twijfel, houd altijd in gedachten dat relevantie voor massa komt. Hou je aan de regel: zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk. Dit zal een goede basis vormen voor een overtuigende gebruikerservaring.

Mythe 2: mobiel leren maakt het eigen leeraanbod aantrekkelijker voor digital natives

Ook deze mythe bevat een kern van waarheid, maar in feite is zij als de denkbeeldige reus van Michael Ende:: hoe dichterbij hij komt, hoe kleiner hij wordt. Ten eerste zijn digital natives gewend aan inhoud van hoge kwaliteit, die meestal tot stand komt met behulp van miljoenenbudgetten. Vergeleken daarmee lijkt hun eigen leerinhoud niet zo geweldig. Voeg daarbij verouderde IT-structuren die niet zijn voorbereid op mobiele toegang en die naadloos werken met mobiele apparaten onmogelijk maken, en mobiel leren wordt al snel een no-go voor digital natives.

In de meeste gevallen zijn het niet de mobiele leerinitiatieven zelf die de gebruikerservaring vormen, maar de randvoorwaarden, de inbedding in de dagelijkse werkroutine. Zeg daarom vaarwel tegen het idee dat inhoud alleen een oplossing is. Denk in plaats daarvan altijd aan het grote geheel. Betrek alle relevante stakeholders vanaf het begin, met name uw IT-afdeling, en houd het gebruikersverloop in de gaten: Welke individuele ondersteuning hebben werknemers nodig, welke content is geschikt voor hen, en welke daarvan is geschikt voor mobiel leren? Als je eenmaal de antwoorden hebt gevonden en de technische vereisten voor mobiel gebruik op orde zijn, kan zelfs het kleinste initiatief voor mobiel leren uitgroeien tot iets groots.

Mythe 3: mobiel leren vergemakkelijkt de toegang tot relevante inhoud

Mobiel leren betekent dat ik altijd en overal met een tikje van mijn vinger toegang kan krijgen tot de inhoud. Het vergemakkelijkt de toegang tot het aanbod - maar alleen in een ideale wereld. De realiteit is vaak heel anders. Snelle toegang tot inhoud mislukt vaak omdat bijna niemand weet waar de relevante inhoud te vinden is. In welke app of website moet ik zoeken? En zelfs als ik het vind: Hoe weet ik dat het precies de informatie is die ik nodig heb?

Een groot voordeel van goed mobiel leren is dat relevante content precies wordt weergegeven waar die nodig is. Dit betekent dat de motivatie om te leren niet afneemt als gevolg van onsuccesvolle zoekacties. "Twee klikken en tien seconden" is het motto hier. Daarom volstaat het niet om gewoon een mobiele front-end te bouwen voor het nauw verweven aanbod van een leermanagementsysteem. Integendeel: vooral bij mobiel leren moet veel energie worden gestoken in het vergemakkelijken van de toegang.

In het ideale geval zoeken de lerenden niet naar de informatie, maar worden ze erdoor gevonden. En je kunt dit ideaal stap voor stap benaderen. Bijvoorbeeld door mobiel leren aan te passen aan praktische toepassingsscenario's. Praat daartoe vooraf met uw doelgroepen om te begrijpen wat hun behoeften op de werkplek zijn en om die te kunnen omzetten in op maat gesneden aanbiedingen.

Mythe4: mobiel leren staat gelijk aan e-learning

Ik weet niet hoe het met u zit, maar veel mensen denken automatisch aan mobiel leren als e-learning die interactief op een smartphone kan worden doorgewerkt. Zeker, dit kan in individuele gevallen een nuttige vorm van leren zijn, maar het is zeker niet de enige. Video's, podcasts of retentieoplossingen voor een korte herhaling van wat al geleerd is, zijn net zo geschikt, zo niet veel beter. Dit betekent echter dat er niet zoiets bestaat als HET mobiele leren. Leren met mobiele apparatuur is slechts een uiting van de technische mogelijkheid om relevante informatie op elk moment en elke plaats, onafhankelijk en naar behoefte te gebruiken en toe te passen.

Dit is geen afwijzing van klassieke, formele e-learning in mobiele vorm, die nog steeds zinvol is zolang zij selectief wordt gebruikt. Men mag echter niet vergeten dat volgens de klassieke leerformule "70-20-10", formeel leren slechts ongeveer tien procent van de competentieverwerving uitmaakt.

De cruciale vraag is hoe de resterende 90 procent, de verwerving van kennis door informeel leren, kan worden ondersteund. En dit is waar mobiel leren zijn spieren kan laten rollen. Om dit te doen, is het nuttig mobiel leren niet alleen te zien als een mogelijkheid om formele leerinhoud te consumeren. U zult veel meer succes boeken als u in plaats daarvan het leren in de werkstroom, de samenwerking en de co-creatie van nieuwe kennis in de workflow ondersteunt. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van mobiel leren moeten zich daarom ook niet positioneren als pure aanbieders van content, maar als partners voor het opzetten van moderne benaderingen rond leren op de werkplek. Met een toegevoegde waarde voor alle deelnemers.

Mythe5: met mobiel leren kunnen ´deskless workers‘ eindelijk worden bereikt

Deskless workers hebben vaak geen toegang tot een PC, maar dankzij mobiel leren kunnen ook zij eindelijk op elk moment beschikbaar zijn voor leermogelijkheden. Meestal mislukt dit echter nog omdat zij niet over een eindapparaat beschikken om te leren. Het idee dat collega's hun privé-apparatuur, inclusief downloadvolume, als vanzelfsprekend voor leerdoeleinden zullen gebruiken onder het motto "BYOD - bring your own device" is niet op de realiteit gebaseerd.

Maar veel ernstiger dan deze hindernis, die dankzij de technische vooruitgang binnen enkele jaren zeker overwonnen zal zijn, is een ander feit: het onderwerp leren wordt door arbeiders op een heel andere manier opgevat dan door de zogenaamde kenniswerkers. In de regel hebben zij concrete hulp nodig bij het oplossen van een acuut probleem in het arbeidsproces. Onderweg leren, zelfs mobiel, speelt een ondergeschikte rol.

De sleutel tot de ontwikkeling van passende mobiele ondersteuningsdiensten is rekening te houden met de specifieke werksituatie van deskless workers. Daarom kunnen het best interviews worden gehouden met vertegenwoordigers van deze doelgroep om hun "pain & gain" te achterhalen. Maak kennis met de dagelijkse moeilijkheden en uitdagingen van uw collega's op de fabrieksvloer of in het verkooppunt. En: betrek ze bij de ontwikkeling van mobiele initiatieven om op iteratieve wijze oplossingen te ontwikkelen voor de problemen van de mensen op punten waar toegevoegde waarde wordt geleverd voor uw bedrijf.

Mythe6: mobiel leren brengt leren naar elke werkplek

Strikt genomen hebben werknemers die op een pc werken geen behoefte aan mobiel leren, tenzij u hen om motiverende redenen een ander medium wilt aanbieden. Anders kunnen gebruikers op hun pc op kantoor of thuis leren - zonder dat er sprake is van mobiel leren.

En de anderen, diegenen op wiens werkplaats er geen bureau is? Hier zijn inderdaad tal van scenario's denkbaar waarin mobiel leren meetbare voordelen oplevert (zie Mythe 4). Mobiele scenario's stellen echter hun eigen eisen aan de inhoud:  Terwijl klassieke leeraanbiedingen vooral werken met de top-down benadering, vereist mobiele toegang in de werkcontext inhoud die precies op de situatie is afgestemd. In een mobiel scenario zijn werknemers niet op zoek naar opleidingsmogelijkheden. Zij zijn op zoek naar een concreet antwoord op een acute vraag in hun huidige baan, naar performance support die dringend benodigde informatie en know-how direct op de plaats brengt waar die nodig is.

Hebt u een mix van deskless en desk workers? Dan moet je zorgvuldig onderzoeken of en waar mobiel leren echt het middel bij uitstek is. En, als je er voor kiest: Meet en analyseer na de introductie hoe goed mobiel leren wordt geaccepteerd, zodat u uw aanbod op basis van de vraag kunt optimaliseren.

Mythe 7: werknemers leren ook op weg naar huis of op de bank

Dat kan waar zijn in sommige gevallen, maar laten we onszelf niet voor de gek houden: Na een dag hard werken hebben maar weinig mensen nog zin om te studeren voor hun werk. En als ze dat doen, is het uit eigen beweging en alleen wat hen interesseert. Platforms als YouTube spelen hier een grotere rol dan semi-professionele leerinhouden van de werkgever, want een belangrijk aspect bij mobiel leren is zelfsturing.

Zeker, als extra aanbod in de vorm van een podcast of motiverende korte video's over de invoering van nieuwe procedures of processen, kan een mobiel leerfragment een welkome bron van informatie zijn. Maar als je wil dat mensen voordeel halen uit je leeraanbod, moet je gebruikers genoeg tijd geven om te leren terwijl ze werken en hen ook toegang geven tot betaalde diensten, zoals Udemy of LinkedIn Learning.

Conclusie: mobiel leren - meer dan een nice-to-have

Als u wilt dat uw aanbod van mobiel leren zich in het dagelijks leven bewijst, moet u zich in de eerste plaats bezighouden met de doelstellingen van de werknemers en met de randvoorwaarden waarvoor dit aanbod is ontworpen. Omdat hedendaags mobiel leren niet alleen precies past bij de desbetreffende concrete werksituatie, dient het ook als bron van informatie. Als u er dan in slaagt de werknemers te betrekken bij het aanbodproces, hebt u de jackpot gewonnen:  U hebt er niet alleen voor gezorgd dat de leerinhoud is afgestemd op de werkelijke behoeften, maar ook dat rekening wordt gehouden met de diversiteit van de werkplekken in uw bedrijf. En dan is mobiel leren niet alleen een nice-to-have, maar een integraal hulpmiddel voor elke situatie in het dagelijkse werk.

Newsletter

Jetzt anmelden und keinen Beitrag mehr verpassen!
Mit Eingabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung einverstanden.

Gerelateerde artikelen

70-20-10 - de succesformule voor het leren?

70-20-10 - de succesformule voor het leren?

Nieuwe processen, nieuwe software en workflows, nieuwe vaardigheden voor teamwork en voor samenwerking vanuit het thuiskantoor. De professionele, sociale en digitale eisen in de huidige professionele omgeving veranderen in een dynamiek waardoor ook de aanpak van opleidingen moet worden aangepast. Hier kan het "70-20-10 model" als oriëntatie dienen. Maar wat is de reikwijdte ervan en hoe kan het worden geïmplementeerd als onderdeel van een holistisch leerconcept? Vijf tips helpen u om het leermodel in uw bedrijf te integreren.
18. September 2023
8 min
70-20-10 - de succesformule voor het leren?