Artikel

Ontwikkel antwoorden op complexe vragen met Lego® Serious Play

Als het om strategische kwesties gaat, bereiken de conventionele discussies al snel hun grenzen. Sommige werknemers gaan door, anderen durven nauwelijks iets te zeggen. Hierdoor worden niet alle goede ideeën zichtbaar en blijft een gemeenschappelijke visie een utopie. Kan Lego® Serious Play® (LSP) hier helpen? We hebben het getest.
25. Mei 2020
4 min
Johannes Starke, Product Manager Learning & E-Learning Expert, tts GmbH Johannes Starke

Hoe ziet uw leerwereld van de toekomst eruit? Hoe willen we in de toekomst samenwerken? Wat is goed leiderschap? Complexe, onopgeloste vragen stellen de afdelingen steeds weer voor grote uitdagingen, vooral als de discussies weinig gemodereerd zijn. 

In dergelijke discussies dragen waarschijnlijk slechts enkele medewerkers hun ideeën aan, de meesten zwijgen - ofwel omdat ze het moeilijk onder woorden kunnen brengenof het moeilijk vinden hun mening te delen of dat ze pas tot een mening komen als de discussie al op een ander punt is aanbeland. Het gebeurt dus vaak dat aan het eind van de vergadering een paar medewerkers veel hebben gezegd, maar een gemeenschappelijk resultaat is niet naar voren gekomen.

Lego® Serious Play® voor een betere samenwerking

Dit is precies waar Lego® Serious Play® in het spel komt. De speelse methode is bedoeld om de ontwikkeling van ideeën in vergaderingen en workshops te verbeteren. Met LSP wordt de samenwerking: 

  • participatief 
  • doelgericht 
  • gestructureerd 
  • creatief 
  • verbindend en 
  • en vindt plaats op ooghoogte. 

Lego® Serious Play® in praktijktest

Te goed om waar te zijn? Bij tts gebruiken we LSP in onze leerstrategie en ontwerpworkshops met onze klanten. Deze workshops richten zich op de vraag hoe klanten zich strategisch willen herpositioneren om het leren binnen hun eigen bedrijf te bevorderen. Om adequate antwoorden te vinden, moet echter eerst een gemeenschappelijk visie worden ontwikkeld. 
  
Daarbij komen tal van vragen aan de orde zoals: Past de personeelsontwikkeling van de medewerkers in de leerwereld van de toekomst? Hoe wordt in de nieuwe strategie rekening gehouden met de behoeften van de collega's? En kunnen formeel-hiërarchische communicatiebarrières worden overwonnen? 

Steen voor steen naar het idee

Met Lego® Serious Play® worden deze uitdagingen op een speelse manier benaderd. Tegelijkertijd zorgen een gestructureerd proces en duidelijk omschreven regels voor de afhandeling en communicatie ervoor dat elke deelnemer zijn of haar steentje bijdraagt en elke stem wordt gehoord. 

Lego® Serious Play® for better collaboration

Iedere deelnemer voor zichzelf en voor iedereen samen

Aan het begin van de workshop heeft iedere deelnemer de mogelijkheid om geconcentreerd en creatief aan zijn of haar eigen antwoord of idee te werken. Elke deelnemer zal met de stenen metaforen visualiseren en elke bouwer heeft de volledige bevoegdheid om zijn model te interpreteren. 

Daarna worden de LSP-modellen met de anderen gedeeld in een waarderende omgeving. Nu beschrijft iedereen wat hij of zij heeft gebouwd, want deze modellen staan nooit voor zichzelf. Ze krijgen alleen betekenis door wat hun bouwer hun toeschrijft. 

De gemeenschappelijke visie

Na de respectvolle uitwisseling worden alle ideeën uiteindelijk samengebracht om een beeld te vormen. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke visie op de nieuwe leerwereld, die voor iedereen zichtbaar is en door iedereen wordt ondersteund. Trouwens: We hebben de ervaring dat de resultaten zelfs de sceptici, die het vermeende speelgoed niet in hun handen willen nemen aan het begin van de workshop, overtuigen. 

Verwante artikelen