Next Generation Learning: Bill Gates' visie

Next Generation Learning: Bill Gates' visie

In het Amerikaanse onderwijssysteem worden aangepaste leermodellen steeds populairder, mede dankzij Bill Gates. Is de aanpak geschikt voor het opleiden van medewerkers?

Bill Gates is bezig met een project dat bedoeld is om het onderwijs in de VS naar een nieuw tijdperk te leiden. De Bill & Melinda Gates Foundation, de grootste particuliere liefdadigheidsinstelling ter wereld, wil studenten in staat stellen gepersonaliseerde onderwijstrajecten te volgen met behulp van intelligente technologieën.

Het idee is om leerlingen toegang te geven tot inhoud van hoge kwaliteit in geschikte formaten. De structuur en het tempo van de educatieve inhoud zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan de sterke punten en voorkeuren van de leerling.

Duidelijke leerdoelen en eigentijdse, kortstondige inhoud zijn belangrijke onderdelen van dit instructiemodel. Zo zijn bijvoorbeeld video's van 10 tot 15 minuten populair en ideaal voor de kijkgewoonten in het YouTube-tijdperk.

Het gaat over het individu

Bedrijven en hun werknemers ervaren soortgelijke uitdagingen als scholen. Kennis raakt sneller verouderd, vooral als het gaat om softwaretoepassingen en -processen. Bovendien worden de afzonderlijke disciplines verdeeld in steeds meer specifieke vaardigheden.

Als oplossing missen de massatrainingen hun doel. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat ze behoefte hebben aan leerstrategieën die zich richten op het individu. Alleen zo kunnen ze op de lange termijn concurrerend blijven. Maar bereiken wijdverspreide web-based trainingen dit niet? Niet precies, want het is vaak net zo gestandaardiseerd als face-to-face training.

Contextgevoelige hulpmiddelen maken de weg vrij van intellectuele massaverwerking naar slimmere oplossingen, omdat ze elke medewerker direct ondersteunen tijdens zijn of haar werks.

Contextgevoelige hulpmiddelen maken de weg vrij van intellectuele massaverwerking naar slimmere oplossingen, omdat ze elke medewerker direct ondersteunen tijdens zijn of haar werks. Het gaat hier om meer dan een snelle gebruikersadoptie. Het gaat vooral om duurzaam leersucces. In het ideale geval ondersteunt performance support  alle individuele leerbehoeften. En wel op het moment dat het nodig is.

Contextgevoelige ondersteuning is de toekomst

Het is een oud, maar zelden bereikt pedagogisch ideaal: leerkrachten die individueel reageren op leerlingen en hen niet vervelen of overweldigen. En die altijd beschikbaar zijn precies op het moment dat hun steun nodig is.

Contextgevoelige hulp doet dat en het is geautomatiseerd. Medewerkers hoeven niet langer te zoeken naar de juiste oplossing in een veelheid van soms onbetrouwbare bronnen. In plaats daarvan is met één muisklik de bedrijfskennis op één plek beschikbaar, of het nu gaat om veldhulp, guides, werkinstructies, procesinformatie of trainingen.

Guide technologie is een nieuwe ontwikkeling. Het leidt medewerkers, met duidelijke stappen, door applicaties en processen. Het kan nauwelijks eenvoudiger zijn voor bedrijven om digitale expertise ter beschikking te stellen aan hun medewerkers. Medewerkers kunnen ook zelf guides maken en publiceren.

Met contextgevoelige hulp wordt expertkennis snel en gemakkelijk algemene kennis. Dit is de volgende generatie leren in de geest van het opleiden van vernieuwers zoals Bill Gates.